Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Vážení priatelia, chovatelia, vzhľadom na veľmi nízku potvrdenú účasť na Výročnej členskej schôdzi (VČS), ktorú sme plánovali uskutočniť túto sobotu, t.j. 23. februára 2013, a vzhľadom na vyšší záujem o náhradný termín, posúvame týmto termín o jeden týždeň na sobotu 02. marca 2013 na 11:00 hod. Miesto konania ostáva nezmenené. Stretneme sa v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej ulici 25 v Banskej Bystrici. Výbor ZOCHDH/M/